به پایگاه اطلاع رسانی پاسخگویی به شبهات دینی روز خوش آمديد ... 
لقب امّ ‏المؤمنين مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 06 مهر 1389 ساعت 18:45

چه كسي لقب امّ ‏المؤمنين را به عايشه همسر پيامبر داده است؟


پاسخ:
در قرآن كريم، وقتي كه خداوند متعالي اختيارات و اولويّت پيامبر مكّرم را بر افراد بيان مي‏كند، زنان رسول الله را مادر مؤمنان معرّفي مي‏كند:"النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم".(1) در اين آيه كريم، اولويت پيامبر بر مسلمانان به طور مطلق بيان شده، و مفهوم آن اين است: در كلّيّه اختياراتي كه انسان بر خويشتن دارد، پيامبر از خود او نيز به آن سزاوارتر است.

قرآن در اين آيه، به آن ها لقب مادر مؤمنان داده است و اين لقب، شامل فرد خاصّي از همسران رسول اكرم نمي‏شود؛بلكه همه همسران حضرت را در بر مي‏گيرد؛ البتّه يگانه حكم لقب امّ المؤمنين، حرمت ازدواج با همسران پيامبر است؛ يعني همان‏طور كه حرام است انسان با مادر خويش ازدواج كند، با زنان پيامبر نيز نمي‏تواند ازدواج كند. قرآن به اين مطلب در سوره احزاب تصريح فرموده است. مفسّران قرآن نيز در كتاب‏هاي تفسيري به اين مطلب اشاره دارند:"و ما كان لكم اَن تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بَعدِه ابداً".(2)


مطلب ديگري را كه از آيه شريف ياد شده مي‏توان برداشت كرد،احترام و اكرام به همسران پيامبر است؛ چرا كه قرار گرفتن در كانون وحي و به رسول الله منسوب بودن، باعث شده تا آنان به ام المؤمنين ملقّب شوند.

بر همين اساس، نوعي محدوديّت نيز براي آن ها ايجاد مي‏شود؛ از جمله حرمت ازدواج و نيز اگر مرتكب گناهي شوند، جزاي آن دو چندان خواهد بود و در مقابل، اگر عمل نيكي راانجام دهند، پاداش دو برابر دارند.

قرآن مي‏فرمايد:"اي همسران پيامبر! شما همچون زنان عادي نيستيد؛ پس هوس‏انگيز سخن نگوييد كه بيمار دلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد،پس وقتي همسران پيامبر را امّ المؤمنين معرّفي مي‏كند، احكام ديگري كه درباره مادر جسماني انسان وجود دارد، درباره آن ها جاري نمي‏شود؛ به طور مثال، مسلمانان از اموال آن ها ارث نبرده، به نگاه كردن به آنان مجاز نيستند و از طرفي، ازدواج با دختر و خواهر آنان منعي ندارد؛ در حالي كه انسان از مادر خويش ارث مي‏برد و نظر كردن به مادر جايز است و همچنين ازدواج با خواهر و دختر مادر در شرع اسلام حرام است؛ بنابراين، طبق آيات كريم، هر كدام از همسران رسول خدا به فرمان‏هاي الهي و رسولش عمل كند،به قطع، شايستگي بيش تري از خود جهت عمل به وظايف نشان داده، شايستگي اكرام و احترام بيش تري مي‏يابد.

[1].احزاب، 6.

[2].همان، آيه 53. براي اطلاع بيش تر ر.ك: الميزان، علّامه طباطبايي، ج 16، ص 283؛ تفسير روح‏المعاني، آلوسي، ج 11، ص 151، انتشارات دارالفكر؛ نقض الوشيعه، سيد محسن امين.

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 تیر 1393 ساعت 07:37